Over CareVisie

Wij zijn de organisatie voor werving, selectie en detachering van Nederlands

sprekende buitenlandse verpleegkundigen in Nederlandse zorginstellingen.

maak een afspraak

ONS BESTUUR

CareVisie draagt zorg voor de detachering en werving en selectie van gekwalificeerd zorgpersoneel uit verschillende buitenlanden. Onder CareVisie vallen een Service Center en dochtermaatschappijen per regio. Voor Suriname is dit bijvoorbeeld Suricare en voor Indonesië: Care Indonesia. Het bestuur van CareVisie bestaat uit een Algemeen Manager, een jurist die zorg draagt voor de inbedding van het verblijf van het zorg personeel in ons land in de relevante wet- en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de procedures van instanties als IND, UWV en Nuffic. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de dochtermaatschappijen per regio.

Deze laatsten onderhouden de contacten met de opleidingscentra en overige relevante partijen in de diverse moederlanden. In het Service Center zijn administratieve krachten aanwezig en mensen met inhoudelijke kennis van zorg en communicatie, recruitment en marketing. Het Service Center draagt zorg voor huisvesting, vervoer en alle andere logistieke zaken die nodig zijn om het verblijf van de zorgprofessionals in ons land soepel te laten verlopen. Tevens draagt het zorg voor de administratie en het dagelijks contact met de zorginstellingen.

De verpleegkundigen van Care Indonesia vormen een enthousiast team van gekwalificeerde zorgverleners die goed Nederlands spreken en voldoen aan de eisen om te werken in de Nederlandse zorg. In het particuliere opleidingscentrum op Bali volgen de verpleegkundigen een opleiding tot verpleegkundige op MBO3 of op HBO niveau. Het opleidingscentrum werkt hierbij samen met het lokale universiteitsziekenhuis. Tijdens de vierjarige opleiding worden de kandidaten ook geschoold in de Nederlandse taal en werkcultuur alvorens zij worden gedetacheerd of geworven.

De verpleegkundigen (MBO4 en HBO niveau) en artsen van Suricare vormen een gedreven team van gekwalificeerde zorgverleners die perfect Nederlands spreken en voldoen aan de eisen voor BIG registratie. Suricare begeleid de zorgverleners tijdens het doorlopen van alle procedures die nodig zijn om in Nederland te kunnen werken.

ARTSEN
ARTSENdiverse specialismen
HBO VERPLEEGKUNDIGEN
HBO VERPLEEGKUNDIGENBreed inzetbare professionals
MBO VERPLEEGKUNDIGEN
MBO VERPLEEGKUNDIGENGekwalificeerde zusters

Kwalitatief Hoogwaardig Zorgpersoneel

De verpleegkundigen en artsen die CareVisie bemiddeld zijn enthousiast en gemotiveerd om in Nederlandse zorginstellingen aan de slag te gaan. Zij tonen inzet, ervaring en hebben de juiste kwalificaties. Dit alles tegen marktconforme tarieven. Of het nu gaat om artsen, MBO verpleegkundigen of verpleegkundigen op HBO niveau: zij zullen hun uiterste best doen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de zorginstellingen in Nederland waar zij werken. Door een uitgebreide opleiding in taal en (werk)cultuur zijn ze uitstekend inzetbaar. En dankzij de begeleiding van CareVisie op het gebied van huisvesting, integratie en omgang met formaliteiten en overheden, staat niets hen in de weg vanaf de start hoogwaardig mee te draaien in uw organisatie.

  • Goed opgeleid en gekwalificeerd

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal

  • Gemotiveerd om aan de slag te gaan

meer weten?

Onze waarden

Zij helpen ons, wij helpen hen! Zorginstellingen worden ontlast en zorgprofessionals doen een schat aan ervaring, opleiding en training op. Een gedeelte van de professionals keert terug naar het thuisland na enkele jaren om daar hernieuwd een bijdrage te leveren. Zij ervaren hun tijd bij Nederlandse instellingen als een verrijking.

Het is ons oogmerk om zowel een bijdrage te leveren aan het verminderen van de druk op de Nederlandse zorg als om verpleegkundigen en artsen te voorzien van een soepel begeleid proces naar goede arbeidsomstandigheden, een marktconforme beloning, kennis en training en een aangenaam verblijf in ons land.

Wij doen ons uiterste best om de best mogelijke wederzijdse match te creëren tussen verpleegkundigen en artsen enerzijds en zorginstellingen anderzijds. Zo helpen wij elkaar.

Meer info aanvragen

Wij vertellen u graag alles over onze dienstverlening

Treed in contact met een van onze adviseurs voor een persoonlijk gesprek waarin alle ins en outs van onze dienstverlening aan bod komen. De adviseurs beantwoorden met plezier al uw vragen en leggen u graag uit wat de voordelen zijn van het inhuren van ons professionele zorgpersoneel.